skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Welkom op de Stapsteen

De naam De Stapsteen is gekozen aangezien de ontwikkeling van de kinderen stapsgewijs plaatsvindt. Elke stap is een sprong vooruit op cognitief- en sociaal emotioneel gebied. De school is een van de stapstenen die bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Een steen vormt voor hen een stevige ondergrond waarop de ontwikkeling plaatsvindt. Het personeel van De Stapsteen wil de kinderen begeleiden bij hun ontwikkelingskansen op een van de “stapstenen” van hun leven.

De Stapsteen verzorgt voor ongeveer 170 leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS), hechting- en angststoornis onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise.

Onze school maakt deel uit van Attendiz, een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Attendiz is met haar scholen gevestigd in Almelo, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal. Daarnaast beschikt Attendiz over een ruim aantal leslocaties voor leerwerktrajecten, verspreid in de regio Twente. Kijk voor meer informatie op www.attendiz.nl.

Back To Top
Zoeken