skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Documenten

Hieronder vindt u in de verschillende kolommen documenten en formulieren.

schoolgids-1

Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, In deel A geven we praktische informatie over de school. Deel B geeft achtergrondinformatie over toelating, doelstellingen en meer. In deel C vertellen wij u over de opbrengsten van onze school. (Deel C van de schoolgids wordt omstreeks 15 oktober gepubliceerd).

schoolplan-2

In het schoolplan vinden zij het huidige onderwijs beschreven en worden toekomstige ontwikkelingen overzichtelijk op een rij gezet. Dat schept duidelijkheid en maakt het mogelijk de bereikte onderwijskwaliteit te borgen en te verbeteren.

.

S(CH)OP

S(CH)OP

In het S(CH)OP staan de zeven kernwaarden die de school hanteert, zoals door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs ontwikkeld.

Meldcode

Meldcode

Organisaties zijn verplicht om te werken met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt deze hier downloaden.

Documenten Attendiz

Documenten Attendiz

Via de onderstaande button komt u bij de documenten van Attendiz terecht. Hier staan een aantal documenten die van toepassing kunnen zijn.

Aanvraag Vrijstelling

Aanvraag vrijstelling

Via de aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek kunt u voor uw zoon of dochter vrij vragen voor een huwelijksfeest, extra vakantie etc.

Verlofformulieren

Verlofformulieren

Als uw zoon/dochter een bezoek moet brengen aan de dokter, tandarts, Mediant etc. kunt u dat middels onderstaande formulier doen.

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol

In dit invulprotocol beschrijven wij wie welke taken heeft op het gebied van schoolverzuim. Welke acties nemen wij bij aanhoudend schoolverzuim?

Back To Top
Zoeken