skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van De Stapsteen bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders:

 • Mevr. Marthe Westenberg
 • Dhr. Michel Veenstra (vice voorzitter / penningmeester)
 • Mevr. Moniek Kist
 • Dhr. Roelf Eissens

Van het personeel hebben de volgende medewerkers zitting in de MR:

 • Mevr. Krista de Greef-Vermeulen (voorzitter)
 • Mevr. Nathalie Schinkel
 • Mevr. Jolien Zanderink (secretaris)
 • Mevr. Linda Evers (ivm zwangerschapsverlof wordt Linda vervangen door Mevr. Joke Lammers)


Namens het bevoegd gezag (Attendiz)
:

 • Jeanette de Bree

Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u een vraag of een opmerking voor de MR, dan kunt u dit mailen naar:

 • Namens het personeel: krista.degreef@attendiz.nl
 • Namens de ouders: michelveenstra@hotmail.com

Hieronder vindt u de data van de vergaderingen van schooljaar 2021-2022:

 • 28 september 2021
 • 26 oktober 2021
 • 23 november 2021
 • 1 februari 2022
 • 15 maart 2022
 • 12 april 2022
 • 31 mei 2022
 • 28 juni 2022

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen in schooljaar 2021-2022:

Hieronder vindt u de jaarverslagen van afgelopen jaren:

Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018

Hieronder vindt u het activiteitenplan van de MR:

Activiteitenplan 2020-2021
Activiteitenplan 2019-2020

Regelement van de MR

Notulen schooljaar 2020-2021:
Notulen vergadering 25-08-2020
Notulen vergadering 06-10-2020
Notulen vergadering 17-11-2020
Notulen vergadering 26-01-2021
Notulen vergadering 09-03-2021
Notulen vergadering 20-04-2021 
Notulen vergadering 01-06-2021

Notulen schooljaar 2019-2020:
Notulen vergadering 16-06-2020
Notulen vergadering 12-05-2020.
Notulen vergadering 07-04-2020.
Notulen vergadering 03-03-2020.
Bijlage: Procedure werving directeur.
Notulen vergadering 28-01-2020.
Notulen vergadering 29-10-2019
Mededelingen vergadering 29-10-2019
Notulen vergadering 24-09-2019
Mededelingen vergadering 24-09-2019
Notulen vergadering 02-07-2019
Notulen vergadering 11-06-2019
Notulen vergadering 21-05-2019
Notulen vergadering 18-09-2018

Back To Top
Zoeken