skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van De Stapsteen bestaat uit 2 ouders en 4 personeelsleden.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders:

  • Mevr. Marthe Westenberg
  • Dhr. Michel Veenstra (penningmeester)
  • Dhr. Gerwin Dijksma
  • Vacature

Van het personeel hebben de volgende medewerkers zitting in de MR:

  • Mevr. Krista de Greef-Vermeulen (voorzitter)
  • Mevr. Rianne Nijhuis
  • Mevr. Jolien Zanderink (notulist)
  • Mevr. Linda Evers


Namens het bevoegd gezag (Attendiz)
:

  • Dick Grovenstein

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij mevr. Krista de Greef. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders! Dit kan ook door te mailen naar mr.destapsteen@attendiz.nl.

Vacature
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor twee nieuwe leden van de oudergeleding. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders/verzorgers die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Klik hier om de vacature te lezen.

Hieronder vindt u de data van de vergaderingen:

  • 25 augustus 2020

Hieronder vindt u de agenda m.b.t. de vergaderingen:

Agenda vergadering 16-06-2019
Agenda vergadering 12-05-2020.
Agenda vergadering 07-04-2020.
Agendavergadering 03-03-2020.
Agenda vergadering 28-01-2020. 
Agenda vergadering 26-11-2019.
Agenda vergadering 29-10-2019
Agenda vergadering 24-09-2019

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen:

Notulen vergadering 16-06-2020
Notulen vergadering 12-05-2020.
Notulen vergadering 07-04-2020.
Notulen vergadering 03-03-2020.
Bijlage: Procedure werving directeur.
Notulen vergadering 28-01-2020.
Notulen vergadering 29-10-2019
Mededelingen vergadering 29-10-2019
Notulen vergadering 24-09-2019
Mededelingen vergadering 24-09-2019
Notulen vergadering 02-07-2019
Notulen vergadering 11-06-2019
Notulen vergadering 21-05-2019
Notulen vergadering 18-09-2018

Hieronder vindt u de jaarverslagen van afgelopen jaren:

Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018

 

Hieronder vindt u het activiteitenplan van de MR:

Activiteitenplan 2019-2020

Back To Top
Zoeken