skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van De Stapsteen bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders:

 • Mevr. Sandra Hoeks
 • Dhr. Mark de Vries
 • Dhr. Benno Monfils
 • Dhr. Jeroen Veehof (notulist)
 • Mevr. Marthe Westenberg


Van het personeel hebben de volgende medewerkers zitting in de MR
:

 • Mevr. Krista de Greef-Vermeulen (voorzitter)
 • Mevr. Nathalie Schinkel-Annink
 • Mevr. Jolien Zanderink (penningmeester)
 • Mevr. Bianca van der Weide
 • Mevr. Linda Evers


Namens het bevoegd gezag (Attendiz)
:

 • Dick Grovenstein

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij mevr. Krista de Greef. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders! Dit kan ook door te mailen naar mr.destapsteen@attendiz.nl

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen:

Notulen vergadering 18-09-2018
Notulen vergadering 26-06-2018
Notulen vergadering 22-05-2018
Notulen vergadering 12-04-2018
Notulen vergadering 12-12-2017

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2017-2018:

Jaarverslag 2017-2018

Back To Top
Zoeken