skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van De Stapsteen bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders:

 • Mevr. Marthe Westenberg
 • Dhr. Michel Veenstra (penningmeester)
 • Dhr. Gerwin Dijksma
 • Dhr. Roelf Eissens

Van het personeel hebben de volgende medewerkers zitting in de MR:

 • Mevr. Krista de Greef-Vermeulen (voorzitter)
 • Mevr. Rianne Nijhuis
 • Mevr. Jolien Zanderink (notulist)
 • Mevr. Linda Evers


Namens het bevoegd gezag (Attendiz)
:

 • Jeanette de Bree

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij mevr. Krista de Greef. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders! Dit kan ook door te mailen naar mr.destapsteen@attendiz.nl.

Hieronder vindt u de data van de vergaderingen van schooljaar 2020-2021:

 • 25 augustus 2020
 • 6 oktober 2020
 • 17 november 2020
 • 15 december 2020
 • 26 januari 2021
 • 9 maart 2021
 • 20 april 2021
 • 1 juni 2021
 • 29 juni 2021

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen:

Notulen schooljaar 2019-2020:
Notulen vergadering 25-08-2020
Notulen vergadering 06-10-2020
Notulen vergadering 17-11-2020

Notulen schooljaar 2019-2020:
Notulen vergadering 16-06-2020
Notulen vergadering 12-05-2020.
Notulen vergadering 07-04-2020.
Notulen vergadering 03-03-2020.
Bijlage: Procedure werving directeur.
Notulen vergadering 28-01-2020.
Notulen vergadering 29-10-2019
Mededelingen vergadering 29-10-2019
Notulen vergadering 24-09-2019
Mededelingen vergadering 24-09-2019
Notulen vergadering 02-07-2019
Notulen vergadering 11-06-2019
Notulen vergadering 21-05-2019
Notulen vergadering 18-09-2018

Hieronder vindt u de jaarverslagen van afgelopen jaren:

Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018

Hieronder vindt u het activiteitenplan van de MR:

Activiteitenplan 2020-2021
Activiteitenplan 2019-2020

Back To Top
Zoeken