skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op school. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, een advies bevoegdheid of een bevoegdheid tot instemming. De medezeggenschap van De Stapsteen bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

Op onze school bestaat de MR uit de volgende ouders:

 • Mevr. Sandra Hoeks
 • Dhr. Mark de Vries
 • Mevr. Marthe Westenberg


Van het personeel hebben de volgende medewerkers zitting in de MR
:

 • Mevr. Krista de Greef-Vermeulen (voorzitter)
 • Mevr. Nathalie Schinkel-Annink
 • Mevr. Jolien Zanderink (penningmeester / notulist)
 • Mevr. Linda Evers


Namens het bevoegd gezag (Attendiz)
:

 • Dick Grovenstein

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meld u zich dan bij mevr. Krista de Greef. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders! Dit kan ook door te mailen naar mr.destapsteen@attendiz.nl.

Vacature
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor twee nieuw leden van de oudergeleding. De MR is op zoek naar gemotiveerde ouders/verzorgers die zich beschikbaar willen stellen voor deze vacature.
Klik hier om de vacature te lezen.

 

Hieronder vindt u de data van de vergaderingen:

 • 24 september 2019
 • 29 oktober 2019
 • 26 november 2019
 • 28 januari 2020
 • 3 maart 2020
 • 7 april 2020
 • 12 mei 2020
 • 16 juni 2020

 

Hieronder vindt u de agenda m.b.t. de vergaderingen:

Agenda vergadering 24-09-2019

 

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen:

Notulen vergadering 02-07-2019
Notulen vergadering 11-06-2019
Notulen vergadering 21-05-2019
Notulen vergadering 18-09-2018

 

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2017-2018:

Jaarverslag 2017-2018

 

Hieronder vindt u het activiteitenplan van de MR:

Activiteitenplan 2019-2020

Back To Top
Zoeken