skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Toelating

Op welke wijze kan een leerling worden aangemeld bij De Stapsteen

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

  1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven (indien de school heeft aangegeven dat men handelingsverlegen is en samen met de ouders heeft besloten dat het beter is dat de leerling naar De Stapsteen gaat).
  2. Via het samenwerkingsverband (om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken scholen samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs).

Plaatsing van de leerling – Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af. Het samenwerkingsverband dient tevens een toelaatbaarheidsverklaring af te geven bij de overgang naar een andere school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van SWV 23-02 PO 

Indien u voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen voor De Stapsteen, dan kunt u contact op nemen met de school. U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakings- en intake gesprek met de directeur en u krijgt een aantal formulieren die ingevuld moeten worden. Nadat de ingevulde formulieren terug zijn op school gaat de CvB bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. Tevens vindt er overleg plaats met de school waar uw kind vandaan komt. Als is vastgesteld in welke groep uw kind komt, dan krijgt u hierover bericht. Tevens wordt aangegeven op welke dag uw kind voor het eerst naar De Stapsteen gaat. De leerkracht van de groep neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek met u en uw kind. Dit vindt enkele dagen voor de eerste schooldag plaats.

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neemt u dan contact met ons op.

Contact

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl

Bekijk de website

Back To Top
Zoeken