skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Hieronder vindt u het schoolvakantierooster van schooljaar 2018/2019:

Vakantie Datum
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Meivakantie 22 april 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019


Studiedagen
 (Op deze dagen zijn de leerlingen vrij)
15 november 2018
4 maart 2019
29 mei 2019
21 juni 2019
12 juli 2019

 

Kindvrije woensdagen  (Alleen voor de leerlingen uit groep OZ-Regenboog)
26 september 2018
10 oktober 2018
14 november 2018
28 november 2018
12 december 2018
16 januari 2019
6 februari 2019
6 maart 2019
3 april 2019
15 mei 2019
5 juni 2019
3 juli 2019

Back To Top
Zoeken