skip to Main Content
074-2504540 destapsteen@attendiz.nl

Wat maakt ons bijzonder

De school heeft een geïntegreerde aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan een van de volgende onderwijsarrangementen. Daar waar de geïntegreerde aanpak niet kan wordt naar een passende oplossing gezocht.

Een heldere en ver doorgevoerde voorspelbaarheid en concrete communicatie

Deze communicatie sluit zo precies mogelijk aan bij de informatie-verwerkingsproblematiek van onze leerlingen. Voor deze leerlingen wordt gebruik gemaakt van visualisatie, van een omgeving die duidelijk aangeeft wat de bedoeling is, van structuur in de tijd, de ruimte, de taken en personen. Daarnaast wordt dit versterkt door een speciale en aangepaste manier van communiceren waardoor de kans op misverstanden, op het ontstaan van machteloosheid en frustraties, verminderd. Afhankelijk van de cognitie van de leerlingen worden de opdrachten aangepast. Voor leerlingen met een lagere cognitie zijn de opdrachten praktischer van aard en voor leerlingen met een hogere cognitie zullen de opdrachten uitdagender en verdiepend zijn. De leerkracht maakt gebruik van het principe ‘van voorstructureren naar zelfreguleren’. Daarmee ontwikkelt het kind zijn zelfstandigheid en kan het ook in minder heldere situaties adequaat functioneren zonder belemmerende angst te ontwikkelen.

Emotioneel neutrale benadering

De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan een emotioneel neutrale benadering, omdat zij emoties niet begrijpen als gevolg van vervelende ervaringen in het verleden (en heden) of vanuit hun stoornis. De leerkracht gaat op een zakelijke manier met hen om en vermindert daardoor hun niet sociale manier van omgaan met anderen (aantrekken en afstoten).

Gestructureerde benadering

De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan een voor- gestructureerde omgeving en proactief handelen, waarbij als basis wordt ingezet op sociale- en emotionele ondersteuning. De doelstelling hierbij is de leerling meer autonomie bij te brengen, zodat de leerling beter om kan gaan met zichzelf en de omgeving.

Back To Top
Zoeken